Category Search
  • Tag/Control

內參抗體

適用范圍名稱分子量抗體類型貨號應用
胞漿或全細胞 GAPDH 36 kDa 鼠單抗 60004-1-Ig WB, IF, FC, IP, IHC
兔多抗 10494-1-AP IHC, WB, IP, IF, FC
β-Actin 42 kDa 鼠單抗 66009-1-Ig IHC, WB, FC, IP, IF
兔多抗 20536-1-AP IF, WB, IHC
α-Tubulin 50-55 kDa 鼠單抗 66031-1-Ig IHC, FC, IP, WB, IF
兔多抗 11224-1-AP WB, IP, IHC, FC, IF
兔多抗 14555-1-AP IHC, IF, WB
β-Tubulin 50-55 kDa 鼠單抗 66240-1-Ig WB, IHC, IF, IP
兔多抗 10068-1-AP WB, IHC, IF, IP
兔多抗 10094-1-AP WB, IF, IP, IHC, FC
Vinculin 117 kDa 鼠單抗 66305-1-Ig WB, IF, IHC, FC
細胞核膜 Lamin A/C 65-75 kDa 兔多抗 10298-1-AP IP, FC, WB, IF
Lamin B1 66-72 kDa 鼠單抗 66095-1-Ig WB, FC, IP, IF
兔多抗 12987-1-AP IHC, IP, WB, FC, IF
細胞核 TBP 33-43 kDa* 鼠單抗 66166-1-Ig WB, IP, IHC, IF
兔多抗 22006-1-AP WB, IP
PCNA 36 kDa 鼠單抗 60097-1-Ig IHC, FC, IP, WB, IF
兔多抗 10205-2-AP IF, IP, WB, FC, IHC
Histone-H3 15-17 kDa 兔多抗 17168-1-AP WB, IHC, IF
YY1 65-70 kDa 鼠單抗 66281-1-Ig IP, WB, IF, IHC
兔多抗 22156-1-AP WB, IP
膜蛋白 ATP1A1 97-110 kDa 兔多抗 14418-1-AP IP, IHC, WB
兔多抗 55187-1-AP WB, IHC, FC, IF
線粒體 VDAC1/Porin 31-37 kDa 鼠單抗 66345-1-Ig WB, IHC
兔多抗 10866-1-AP WB, IHC, IP, IF
兔多抗 55259-1-AP WB, IHC, FC, IP
COX4I1 17-20 kDa 鼠單抗 66110-1-Ig WB, IHC, IF, FC
兔多抗 11242-1-AP WB, IF, IP, FC, IHC
COX4I2 17-20 kDa 兔多抗 11463-1-AP WB, IHC, IF, IP
細胞增殖 BrdU 鼠單抗 66241-1-Ig IHC, IF
全血/血漿/血清 Transferrin 77 kDa 鼠單抗 66171-1-Ig IHC, WB
兔多抗 17435-1-AP WB, IHC
Albumin 66 kDa 鼠單抗 66171-1-Ig WB, IP, IHC, IF
兔多抗 16475-1-AP WB, IP, IHC, IF
*TBP在人類是37-43 kDa,在小鼠和大鼠中是33-36 kDa

標簽抗體

名稱抗體類型貨號應用
6*His, His-tag 鼠單抗 66005-1-Ig WB, IP, IF
兔多抗 10001-0-AP WB
Flag tag 鼠單抗 66008-2-Ig WB, IP, IF
兔多抗 20543-1-AP WB, IF
GFP tag 鼠單抗 66002-1-Ig WB, IP, IF
兔多抗 50430-2-AP WB, IP, IF
GST tag 鼠單抗 66001-2-Ig WB, IP
兔多抗 10000-0-AP WB
HA tag 鼠單抗 66006-1-Ig IP, WB, IF
兔多抗 51064-2-AP WB, IP, IF
MYC tag 鼠單抗 60003-2-Ig WB, IP, IF
兔多抗 16286-1-AP WB, IP, IF
V5 tag 鼠單抗 66007-1-Ig WB, IP
兔多抗 14440-1-AP WB, IP
S1 tag 鼠單抗 66165-1-Ig WB
MBP tag 鼠單抗 66003-1-Ig WB, IP, IF
兔多抗 15089-1-AP WB

標記內參/標簽抗體

類別鼠單抗名稱貨號應用
HRP標記內參抗體 HRP-anti GAPDH HRP-60004 WB
HRP-anti β-Actin HRP-66009 WB
HRP-anti α-Tubulin HRP-66031 WB
HRP標記標簽抗體 HRP-anti 6*His, His-tag HRP-66005 WB
HRP-anti GFP tag HRP-66002 WB
HRP-anti GST tag HRP-66001 WB
HRP-anti Flag tag HRP-66008 WB
熒光標記內參抗體 CoraLite594-Conjugated Beta Actin CL594-66009 IF
CoraLite488-Conjugated Beta Actin CL488-66009 IF, FC
CoraLite594-Conjugated Alpha Tubulin CL594-66031 IF
CoraLite488-Conjugated Alpha Tubulin CL488-66031 IF

同型對照抗體

名稱貨號應用
Mouse IgG1 isotype control 66360-1-Ig WB

Back
to top
授权正规的彩票网站app 国际期货配资网 幸运28开奖结果99 江苏七位数体彩2元网 炒股票入门基础知识 贵州十一选五基本走势图一定牛 甘肃11选五前三直遗漏 pk10玩法技巧 快乐十分必赢技巧 彩票榜平台软件 北京pk10精准计划网